“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
"ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

          ฝ่ายกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนร่วมกับศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีจัดงาน ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"  โอกาสวันพระคัมภีร์และปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 605   คน

     งานวันนี้เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 9.00 น. โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธี  

    ในภาคถวายตัวแทนเด็ก ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ถวายเงินที่ได้อดออมหยอดกระปุกตลอดทั้งปีเพื่อนำมาถวายสบทบกับถุงทานโอกาส "วันยุวธรรมทูต" ในปีนี้

     หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว มีการมอบรางวัลโอกาสวันพระคัมภีร์ดังนี้

- รางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติ โอกาส "วันพระคัมภีร์ 2018"
ประเภทที่ 1 ประกวดวาดภาพระบายสี "พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก" ระดับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
                ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
                ได้แก่ นายสำเนา  ไทยทอง  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

ประเภทที่ 2  ประกวดบทความ หัวข้อ "บอกเล่าประสบการณ์การประกาศพระวาจาในชีวิตของฉัน" ระดับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
                ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
                ได้แก่  นายสิทธิโชค ดำรงศักดิ์  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

                 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
                 นางสาวไผทมาส  จงเจริญ  โรงเรียนนารีวิทยา

ประเภทที่ 3 ประกวดแต่งเพลง "จากข้อความพระคัมภีร์" ระดับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
                 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลง จงทำอย่างนั้นกับเขาก่อน (มธ. 7:12)

                 นายดิศพงษ์  จิตร์บำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
                 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เพลง การให้ทาน (มธ. 6:3-4)
                 นายดิศพงษ์  จิตร์บำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทดสอบวัดความรู้
   " บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1-2 " มีคะแนนผ่านเกณฑ์ในระดับ เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง  

- มอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละช่วงชั้น
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดมี 3 คน ทำคะแนนได้ 26 คะแนนจาก 30 คะแนน ได้แก่
1. เด็กหญิงรัตนพร  นำก้าวหน้า      ชั้น ป.1 โรงเรียนเทพวิทยา
2. เด็กชายแทนคุณ  ปรัชญาคุณ    ชั้น ป.2 โรงเรียนวีรศิลป์
3. เด็กชายปรวีร์  ทองอำไพ    ชั้น ป.2 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
                    
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดทำคะแนนได้ 24 คะแนนจาก 30 คะแนน ได้แก่
เด็กชายคณิศร  กิจเจริญ    ชั้น ป.4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดทำคะแนนได้ 44 คะแนนจาก 50 คะแนน ได้แก่
เด็กหญิงวริศรา  แซ่เต่ง    ชั้น ป.6 โรงเรียนเทพวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คะแนนเต็ม 60 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดทำคะแนนได้ 47 คะแนนจาก 60 คะแนน ได้แก่
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  กู้นาม    ชั้น ม.3 โรงเรียนเทพวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คะแนนเต็ม 60 คะแนน
ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดทำคะแนนได้ 54 คะแนนจาก 60 คะแนน ได้แก่
นายสุวัฒชัย  จังมา        ชั้น ม.5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี     และพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้มอบกระเป๋าเป้ ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ "ศิษย์พระคริสต์  ศิษย์ธรรมทูต" เป็นที่ระลึกให้กับเด็ก  ๆ ทุกคน โดยมีตัวแทนคุณครูเป็นผู้รับมอบ

     เวลา 11.00 น. - 12.15 น. เด็ก ๆ จับคู่ระหว่างพี่กับน้อง  ร่วมกิจกรรมฐานความรู้พระคัมภีร์ 20 ฐาน  โดยมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ คุณครู พี่ ๆ เยาวชน ร่วมกันจัดกิจกรรมในแต่ละฐาน

     หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ได้จัดให้เด็ก  ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 5 องค์กร คือ กองหน้าร่าเริง พลศีล  วายซีเอส  เยาวชน และ ยุวธรรมทูต  โดยมีคุณครูฝ่ายกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนเป็นผู้นำกิจกรรม
     ก่อนจะกลับบ้านมีการจับรางวัลพิเศษ 20 รางวัลสำหรับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์ครบ 10 ฐาน

     เวลา 15.30 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ ได้กล่าวให้โอวาส ขอบคุณทุกคนที่ได้มีส่วนในการจัดกิจกรรม นำร้องเพลง "จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า...."  ภาวนา และอวยพรปิดงาน

**** ภาพข่าวโดย จิรายุทธ  กลิ่นสวัสดิ์ และ ศุทธดล  อรุณฉาย

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

13070372
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
984
7409
29956
65335
13070372
Your IP: 44.197.230.180
2022-08-12 03:19