เพลง ทีละก้าว

        C                                               G
        *  ซ้าย  ขวา  ซ้าย    ทุกย่างก้าวนั้นมีความหมาย
 G                            G7          C
       ฉันเป็นผู้เดินทาง   ที่ติดตามองค์พระเยซู ( * )
   ซ้าย   ขวา  ซ้าย…   ซ้าย  ขวา  ซ้าย…
           ซ้าย   ขวา  ซ้าย…   ซ้าย  ขวา  ซ้าย… ( * )