เพลง รักด้วยชีวา
D                     Em
พวกเราธรรมทูตของพระคริสต์เจ้า
 A                              D
พวกเราร่วมสร้างสรรค์งานของพระองค์
 D                               G
พวกเราจะเดินตามแบบอย่างของพระองค์
A             D
อุทิศตนมั่นคงในความรัก
G                        D               Bm    
ภาวนา  พลีกรรม  แพร่ธรรม  แบ่งปันพระวาจา
 Em                     A
มอบความรักให้เพื่อนมนุษย์ได้ทุกเวลา
A7                       D            
  ** รักด้วยชีวาเหมือนพระเยซูรักเรา ( ** , ** , **  )