Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08513061
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
342
1883
31546
73263
8513061
Your IP: 3.228.220.31
2020-08-15 02:49

วันรวมพลังยุวธรรมทูตครั้งที่ 15 สังฆมณฑลร่าแร่
วันรวมพลังยุวธรรมทูตครั้งที่ 15 สังฆมณฑลท่าแร่

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม ค.ศ.2014 ที่ผ่าน แผนกยุวธรรทูตนำโดยคุณพ่อภัคพลและคณะกรรมการยุวธรรมทูตฯ พร้อมความร่วมมือกับแผนกเยาวชนและศูนย์คริสตศาสนธรรมฯ ได้จัดงาน "วันรวมพลังยุวธรรมทูตครั้งที่ 15" ในหัวข้อ "12 อัครสาวกแบบอย่างแห่งความเชื่อ" ณ บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่

โอกาสนี้ได้มีเด็ก ๆ ยุวธรรมทูตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 601 คน และพร้อมกับซิสเตอร์ ครูพี่เลี้ยง และอาสาสมัคร ซึ่งในงานนี้ รวมคนที่มาร่วมทั้งหมด ประมาณ 700 ชีวิต กิจกรรมหลักของวันนี้มีดังนี้ การแห่ธงยุวธรรมทูตรอบ ๆ บ้านเณร การชมการแสดงจากโรงเรียนและวัดต่าง ๆ การแข่งขันวาดภาพ แข่งขันการตอบคำถาม(โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม) และกิจกรรมฐาน มีทั้งหมด 10 ฐาน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งมอบความสนุกสนานและแจกของรางวัลมากมาย ทุกโรงเรียนและวัดให้ความร่วมมือในการจัดงานเป็นอย่างดี

โอกาสนี้พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียรสันติสุขนิรันดร์ ยังใหเกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และยังได้ให้โอวาทแก่เด็ก ๆ สิ่งที่พระคุณเจ้าเน้นในปีนี้คือ "ให้ยุวธรรมทูตได้เอาแบบอย่างอัครสาวกทั้งสิบสองคน" และได้เอาแบบอย่างโหราจารย์ที่เดินทางมาเฝ้าพระกุมาร" โดยได้ให้เด็กจำขึ้นใจว่า "ตามองดูดาว เท้าเดินไปหาแสงสว่าง"

งานนี้สำเร็จลงด้วยดีและที่สุดได้มอบของรางวัลให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วย

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี