"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2016คู่มือการฝึกอบรมยุวธรรมทูต 2016
“จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาเจ้าของเรา”
“MERCIFUL LIKE THE FATHER”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการปิดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เมื่อ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1965/พ.ศ. 2508 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงประกาศปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมให้เป็นช่วงเวลาพิเศษเพื่อให้ทุกคนในพระศาสนจักร จะได้ปฏิบัติเมตตากิจตามคำสอนของพระศาสนจักรอย่างจริงจัง
         เพื่อตอบสนองต่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา สำนักงานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประเทศไทย จึงได้จัดทำคู่มือฝึกอบรมเพื่อการสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตเรื่องงานเมตตากิจด้านร่างกายและงานเมตตากิจด้านจิตใจ เพื่อใช้อภิบาลเด็กและเยาวชนในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมนี้

::: DOWNLOAD คู่มือฯ ::: ::: Download Passport (สมุดบันทึกความดี) :::


         หนังสือคู่มืออบรม "จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาเจ้าของเรา"มีทั้งหมด 15 บท โดยแต่ละบทประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. การภาวนาและรายงานการทำกิจเมตตา 2. เนื้อหาเรื่องงานเมตตาจิตด้านร่างกายและงานเมตตาจิตด้านจิตใจ 3. การใช้คำถามเพื่อทบทวนความรู้ ไตร่ตรอง

และการประยุกต์ใช้ 4. การปฏิบัติและการเก็บถุงทาน 5. การให้โอวาทเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกจะได้นำข้อตั้งใจไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  
         ผู้นำสามารถประยุกต์บทเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล เวลา และสถานที่ เพื่อให้บทเรียนที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านมากที่สุด
         ขอพระเยซูกุมารช่วยเสริมพลังกายและกำลังใจท่านในการอบรม   เด็ก ๆ ให้พวกเขาเป็นผู้มีใจเมตตาเหมือนพระบิดาเจ้าของเรา

ขอพระเจ้าอวยพร
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม PMS ในประเทศไทย


LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11257634
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4515
6274
27197
171624
11257634
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 08:55