วันแพร่ธรรมสากล 2021
::::: DOWNLOAD บทภาวนา-บทมิสซาวันอาทิตย์แพร่ธรรมฯ 2021 :::::