"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

“เราทุกคนเป็นพี่น้องกันตามแบบอย่างของบรรดานักบุญ”คู่มือฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตในงานอภิบาลเด็กและเยาวชน
“เราทุกคนเป็นพี่น้องกันตามแบบอย่างของบรรดานักบุญ”
“We are One in the foo tsteps of the Saints”

            เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศให้ปี 2015 เป็น “ปีนักบวช” ในโอกาสที่พระองค์ทรงต้อนรับบรรดาอธิการเจ้าคณะนักบวชชายหญิงที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอธิการเจ้าคณะนักบวช ครั้งที่ 82 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2014 ที่ผ่านมา ::: Download :::


    
    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนนักบวชว่า หน้าที่การฝึกอบรมผู้เตรียมตัวเป็นนักบวชนั้นเป็นเหมือนงานช่างฝีมือที่เราต้องถักทอด้วยความประณีต เป้าหมายของการฝึกอบรมนักบวชก็คือ เพื่อให้พวกเขาเปี่ยมด้วยหัวใจที่สุภาพอ่อนโยน และมีความมั่นคงเหมือนความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชู

    การฝึกอบรมเด็ก ๆ ให้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ เป็นหน้าที่ของพระศาสนจักรที่จะต้องเป็นเพื่อนร่วมทางกับเด็ก ๆ ในเส้นทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อว่าความเชื่อของเด็กเล็ก ๆ นี้ จะได้กลับกลายเป็นธรรมทูตในทุกนาทีของชีวิต ดังแบบอย่างชีวิตนักบุญเทเรซา แห่งลีซีเออร์ ซึ่งชีวิตในวัยเยาว์ของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความซื่อและร่าเริงอยู่เสมอ “ถ้าพวกท่านไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองและกลับกลายเป็นเหมือนเด็ก ๆ พวกท่านก็จะไม่ได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ (มธ. 18:3) สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) จึงขอนำเสนอคู่มือฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตในงานอภิบาลเด็กและเยาวชน

    โดยอาศัยแบบอย่างชีวิตของบรรดานักบุญผู้ตั้งคณะนักบวช มาเป็นแนวทางในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของเรา เพื่อพวกเขาจะได้เจริญชีวิตเหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ดเล็ก ๆ ที่ค่อย ๆ เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ในหนทางที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามแบบอย่างชีวิตของบรรดานักบุญ ซึ่งผู้นำสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเวลา บุคคล และสถานที่

ขอพระเยซูกุมาร ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่าน สามารถทำงานเพื่อเด็ก ๆ ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ขอพระเจ้าประทานพระพร
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS)ในประเทศไทย
วันที่ 4 มกราคม 2015 (วันยุวธรรมทูตสากล)

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11257362
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4243
6274
26925
171352
11257362
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 08:10