รวมพลคนยุวธรรมทูต อุบลราชธานีวันรวมพลคนยุวธรรมฑูต อุบลราชธานี
         วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2010 คุณพ่อเสกสรร สมศรี จิตตาธิการยุวธรรมฑูตสังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนมารีย์นิรมล จัดวันรวมพลคนยุวธรรมฑูต สังฆมณฑลอุบลราชธานี  ณ โรงเรียนมารีย์นิรมล โดยมีพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและวจนพิธีกรรมปิด ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 174 คน ครู 49 ท่าน
ชมภาพบรรยากาศ