Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11238952
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2096
6419
8515
152942
11238952
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-25 07:34

อุบลฯอบรมครูผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูต
อุบลฯ อบรมครูผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูต

     เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2016 ครูผู้รับผิดชอบยุวธรรมทูต-พลศีลสังฆมณฑลอุบลราชธานีจำนวน 70 คน รับการอบรมประจำปี ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลราชธานี เพื่อสรุปและวางแผนงาน และยังมีฝึกใช้คู่มือยุวธรรมทูตเล่มใหม่เพื่อจะได้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง นอกจากการดำเนินการข้างต้นแล้วยังได้ตั้งกลุ่มไลน์ครูยุวธรรมทูตอุบลด้วยเพื่อส่งข่าวสารให้ทราบ


ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี