กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง

จุดประสงค์ : เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ มาร่วมมิสซาและเรียนคำสอน ซึ่งที่วัดเรียนคำสอนทุกเช้า โดย
06.00 น. มิสซา หลังมิสซาก็เรียนคำสอนตามระดับชั้น
07.30 น. ให้เด็กกลับบ้านเพื่อไปเตรียมตัวเรียนหนังสือ

วิธีการ : ทุกเช้าจะมีสมุดลงชื่อวางไว้หน้าวัด ให้เด็กลงชื่อว่ามาเรียนคำสอนกี่โมง มาทันมิสซามั้ย
ซิสเตอร์เตรียมคูปองที่เขียนว่า 5 บาทไว้ แจกให้เด็กทุกเช้า คนที่มาตั้งแต่มิสซาได้ 2 ใบ (10บาท)
แต่ถ้าใครมาทันแค่เรียนคำสอนจะได้รับเพียง 1 ใบ (5บาท)

    ทุกๆวันอาทิตย์ ปลายเดือน จะมีกิจกรรมรวมสำหรับเด็ก ๆ โดยให้เยาวชนในหมู่บ้านเป็นพี่เลี้ยงและจัดกิจกรรมให้น้องร่วมกับผู้ปกครองด้วย ภาคเช้าเล่นกิจกรรม ทานข้าวเที่ยงร่วมกัน ภาคบ่ายมีกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม

ตลาดนัดคุณธรรม
         เด็ก ๆ มีโอกาสใช้คูปองที่เก็บรวมไว้ตลอด 1 เดือนเพื่อซื้อของในตลาดคุณธรรม ( คูปองใช้ได้เพียงเดือนต่อเดือน    เดือนต่อไปให้สะสมใหม่ )
ในตลาดคุณธรรมจะมีสินค้าต่าง ๆ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าตลาดทั่วไป  ให้สอดคล้องกับคูปองของเด็ก ๆ ของที่ขายไม่หมดก็เก็บไว้ขายครั้งหน้า  

ผลจากโครงการ
     เด็กๆกระตือรือล้นในการมาวัด และมาวัดมากขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น  ทั้งนี้ทั้งนั้น วิธีการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม