Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11207751
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3030
4160
16968
121741
11207751
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 16:42

ชุมนุมยุวธรรมทูต ระดับสังฆมณฑลอุดรธานี
ชุมนุมยุวธรรมทูต ระดับสังฆมณฑลอุดรธานี

          ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับแผนกยุวธรรมทูตฯ จัดกิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต ระดับสังฆมณฑลอุดรธานีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2013 หลังจากได้ผ่านการอบรมผู้นำยุวธรรมทูตไปแล้ว การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการประเมินว่า ในสังฆมณฑลของเราได้เริ่มมีกลุ่มยุวธรรมทูตขึ้นมากน้อยเพียงไร จึงเห็นแล้วว่าได้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว แม้จำนวนเด็กที่มาจะมีแค่ 63 คน ยังมีอีกหลายที่ ที่ไม่สามารถพาเด็กมาได้ทั้งหมด ซึ่งเห็นแล้วว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับงานยุวธรรมทูตในสังฆมณฑลอุดรธานีเรา


ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี