Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208037
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3316
4160
17254
122027
11208037
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 16:58

ชุมนุมยุวธรรมทูต อุดรธานีชุมนุมยุวธรรมทูต อุดรธานี
          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2014 ที่ผ่านมา   แผนกยุวธรรมทูต ร่วมกับศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี จัดงานวันชุมนุมยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานีขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มารู้จักกัน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่กันและกัน อีกทั้งยังได้ร่วมกันศึกษาแบบอย่างของความเชื่อของบรรดาอัครสาวกโดยเริ่มต้นจากการนำกิจกรรมของครูกาญจนา ศรีเชียงหวางเพื่อเตรียมเด็ก ๆ ให้เข้ากับบรรยากาศของการสวดภาวนาเพื่อเริ่มกิจกรรม โดยมีคุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน เป็นผู้นำภาวนาในครั้งนี้ 

หลังจากนั้น ครูกาญจนา ศรีเชียงหวาง ได้นำกิจกรรมเพื่อเข้าสู่เนื้อหา ทบทวนประวัติของอัครสาวก 12 องค์ของพระเยซูเจ้าแบบย่อ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทบทวนในสิ่งที่ศึกษามาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เมื่อได้ทบทวนเนื้อหาแล้ว จึงถึงเวลาสนุกสนานด้วยกิจกรรม แฟนฟันแท้อัครสาวก เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจ และสามารถจดจำในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปได้ ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ซึ่งมีเด็กมาร่วมกิจกรรมจากวัดและโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

วัดสันตะมารีอา หาญใจ   13 คน
บ้านหนองขาม  อุดรธานี  12 คน
วัดนักบุญโรซาชาวลีมา คำสีดา  5 คน
วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง   16 คน
วัดพระมารดานิจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย   6 คน
วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง  6 คน
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  18 คน
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู   16 คน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี   16 คน
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  8 คน
รวม  116  คน   ซึ่งได้เกินที่เราได้คาดหมายไว้ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเสมอมา

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี