Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

09439636
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4340
9213
25500
220531
9439636
Your IP: 3.239.233.139
2021-01-27 08:45

ขอบฟ้าใหม่แห่งข่าวดี
ขอบฟ้าใหม่แห่งข่าวดี

         วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม สวนผึ้ง ราชบุรี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สวยงามบนเส้นทางอำเภอสวนผึ้ง-ห้วยคลุมสัตบุรุษส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าที่อพยพย้ายถิ่นหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนไทยกับเมียนม่าร์  วัดแห่งนี้ในอดีตเมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมาคุณพ่อดอมีนิกโก มนตรี และคณะพลมารีวัดราชบุรีได้ออกสำรวจและให้การอภิบาลเป็นระยะ ๆ จนถึงสมัยของคุณพ่อวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ ที่ได้ทุ่มเทชีวิตอย่างจริงจังโดยจัดหาที่ดินให้พี่น้องที่มีความยากลำบากได้มีที่ดินทำมาหากินและได้สร้างวัดเป็นหลักแหล่งอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

          ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีคุณพ่อสุเทพ ภูผา เป็นเจ้าอาวาสซึ่งทำงานพร้อมกับครูคำสอน 4 ท่าน ท่านและคณะทำงาน โดยใช้ทั้งหมู่บ้านและวัดเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากสัตบุรุษอยู่กระจายกันตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ติดชายแดนประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งมีความยากลำบากในหารเดินทาง คุณพ่อและครูคำสอนจึงต้องเข้าไปเยี่ยมเยือนและอภิบาลในแต่ละหมู่บ้าน โดยการสอนพระคัมภีร์และมีพิธีมิสซาฯ ส่วนกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ได้จัดให้ครูคำสอนขับรถไปรับเด็กๆตามหมู่บ้านมารวมกันที่วัดในวันเสาร์และอาทิตย์ และจัดกิจกรรมยุวธรรมทูต ซึ่งประกอบด้วยการสอนคำสอน หล่อเลี้ยงชีวิตจิตด้วยการภาวนา พิธีมิสซา ปฏิบัติรับใช้ด้วยการทำความสะอาดวัดและบริเวณรอบ ๆ วัด และการนัดหมายไปเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้านและทำความสะอาดบ้าน นอกจากนั้นยังมีการฝึกภาษาปาเกอะกะญอ การฝึกเล่นกีต้าร์ ออร์แกน การขับร้องเพลง การเล่นเกมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในระหว่างเด็กยุวธรรมทูตด้วยกัน จากนั้นครูคำสอนส่งเด็ก ๆ กลับบ้านแล้วเช้าวันอาทิตย์รับกลับมาวัดเพื่อร่วมมิสซาพร้อมกับสัตบุรุษหรือไปร่วมฉลองวัดอื่น ๆ

       วัดแห่งนี้ไม่มีโรงเรียนประจำวัด เด็กๆอยู่ที่ไหนก็เข้าไปเรียนที่นั้น ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน ตชด. ดังนั้นในช่วงปิดเทอมคุณพ่อและครูคำสอนได้นำเด็กๆมาเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของสังฆมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปี เด็ก ๆ ที่จบประถมปี่ที่หก บางคนออกไปทำงาน บางคนได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนวังตาลวิทยา และสารสาสน์วิเทศบางบอน

        สำหรับนักท่องเที่ยวที่วัดมีมิสซาฯในวันอาทิตย์เวลา 09.00 น. ท่านสามารถมาแสวงบุญและเยี่ยมเยียนชาวบ้าน ดูวิถีชีวิตที่เรียบง่ายได้ วัดอยู่ห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้งประมาณ 6 กิโลเมตร

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี