Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08735546
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2717
2488
17060
136201
8735546
Your IP: 3.234.143.26
2020-09-30 22:51

บุญราศี เปาโล อันตนนีโอ มานนา
บุญราศี เปาโล อันตนนีโอ มานนา

(1872-1952)

            เปาโล อันตนนีโอ มานนา เกิดวันที่ 16 มกราคม ค.ศ.1872 ที่เมืองอเวลลิโน่ประเทศอิตาลีเป็นบุตรคนที่ 5 ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 6 คน เขาเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และอาชีวศึกษา ในเมืองอเวลลิโน่และเมืองเนเปิลส์ หลังจากนั้น เขาได้ศึกษาต่อที่กรุงโรม ขณะที่กำลังเรียนวิชาปรัชญาอยู่ที่มหาวิทยาเกรโกเรียนอยู่นั้น เขาได้รับการเรียกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยชีวิตการเป็นธรรมทูต เขาจึงเข้าสามเณราลัยของสถาบันเพื่อพันธกิจต่างแดน(The Institute for Foreign Missions) ในเมืองมิลาน เราจบการศึกษาเทววิทยา และได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ในอาสนวิหารแห่งเมืองมิลาน ในวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.1894

           อธิการของเขาส่งเขาไปยังประเทศพม่า (ปัจจุบัน คือ ประเทศเมียนมาร์)  ในวันที่ 27 กันยายน ค.ศ.1895 เขาออกเดินทางไปเป็นธรรมทูตที่เมืองตองอู ด้วยการอุทิศตนให้กับงานธรรมทูตอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย แม้ว่าเขาจะได้รับความยากลำบากเพราะสุขภาพอ่อนแอ นอกจากนี้ เขายังทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากรให้กับชาวกะเหรี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงในเมียนมาร์(Ghekhu) แต่แล้ว เขาก็ต้องหวนกลับบ้านเกิดในวันที่ 7 กรกฎาคม 1907 เพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกล ภัยจากไข้มาเลเรีย และวัณโรค

           ที่อิตาลี คุณพ่อเปาโลยังคงทำงานธรรมทูตอย่างแข็งขันและเผยแพร่งานออกไป โดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญที่เขามี โดยทำงานเป็นผู้สังเกตการณ์ให้กับพันธกิจระดับโลกของพระศาสนจักร รวมทั้งเป็นผู้บรรยาย นักประชาสัมพันธ์ และนักเขียนด้วย คติประจำตัวของเขา คือ “พระศาสนจักรสากลเพื่อโลกทั้งมวล”  เขาเขียนหนังสือแสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างร้อนรน เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนในงานธรรมทูต โดยเขาได้เสนอแนวทางด้วยการหยั่งรู้ลึกซึ้งของเขา จนบรรดานักวิชาการต่างขนานนามให้เขาเป็นดัง “ประกาศก”

            ในปี ค.ศ.1909 เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการหนังสือนิตยสาร Le MissioniCattolicheซึ่งเขาเองมีความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำด้านธรรมทูตอยู่แล้ว เขาได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กที่มีบทความเกี่ยวกับการทำงานธรรมทูตอันเป็นชีวิตจิตใจของเขา ดำเนินงานเพื่อความร่วมมือในงานธรรมทูต เช่น การเป็นพี่เลี้ยง การให้ทุนทรัพย์ การพิมพ์ใบปลิวเกี่ยวกับงานธรรมทูต เป็นต้น เขาได้ริเริ่มจัดพิมพ์วารสารต่างๆ เช่น Propaganda missionariaเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว Italia missionariaสำหรับเยาวชน และ VengailTuaRegnoเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะครอบครัวทางตอนใต้ของอิตาลี

           ในปี ค.ศ.1915 คุณพ่อเปาโลได้ร่วมก่อตั้งหน่วยงาน Missionary Union of the Clergy (ปัจจุบันนี้ คือ PUM) ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.1916 ในสมณสาส์นMaximum Illudพระสันตะปาปาเบเนดิกซ์ที่ 15 ทรงยกย่องสรรเสริญการทำงานของหน่วยงานนี้ ทรงแสดงพระดำริถึงความปรารถนาให้ทุกสังมณฑลก่อตั้งสาขาของหน่วยงานนี้ส่วนพระสังฆราชคอนฟอรติ ได้ให้แนวคิดพื้นฐานที่ว่า “คริสตชนเป็นประชากรของพระเจ้ามีส่วนร่วมในงานธรรมทูต ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์จะเป็นผู้นำ” โดยคุณพ่อเปาโลย้ำด้วยว่า “โดยธรรมชาติแล้ว พระสงฆ์ทุกคนมีจิตวิญญาณของธรรมทูต”

            ปี ค.ศ. 1926สถาบันเพื่อพันธกิจต่างแดน (The Institute for Foreign Missions) ในเมืองมิลาน ซึ่งคุณพ่อเปาโลเป็นอธิการดูแลอยู่ ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันสงฆ์ PIME (The Pontifical Institute for Foreign Missions) จนกระทั่ง ปี ค.ศ.1934 คุณพ่อจึงสิ้นสุดวาระการเป็นอธิการที่สถาบันสงฆ์ฯ แต่เขาก็ยังริเริ่มทำงานอื่นๆ อีก เช่น จัดตั้งกลุ่มธรรมทูตหญิง และคณะซิสเตอร์ธรรมทูตแห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น “แรงบันดาลใจ” ให้กับพระพรพิเศษสำหรับงานธรรมทูต

            ในปี ค.ศ.1937-1941 คุณพ่อเปาโลดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการนานาชาติให้กับหน่วยงาน Missionary Union of the Clergy (PUM) และยังคงเขียนสาร หนังสือ และบทความต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มคริสตชนด้วยกัน วันที่ 15 กันยายน ค.ศ.1952เขาเสียชีวิตที่เมืองเนเปิลส์และได้รับการประกาศให้เป็นบุญราศีในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2001

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี