Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08719896
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1410
2683
1410
120551
8719896
Your IP: 18.208.202.194
2020-09-27 12:00

ชาร์ลเดอร์ฟอร์บิน-แจนสัน
ชาร์ลเดอร์ฟอร์บิน
-แจนสัน

(1785-1844)

           ชาร์ลเดอร์ฟอร์บิน-แจนสันเกิดที่ปารีส ปี ค.ศ.1785 ในตระกูลขุนนางและทหาร หลังจากเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส ครอบครัวของเขาจึงอพยพไปอยู่ในเยอรมนี ทำให้เขามีประสบการณ์กับชีวิตของผู้ลี้ภัย การถูกข่มเหง ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ความกลัว และความยากจน สิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อทำงานธรรมทูต

           หลังจากกลับมายังฝรั่งเศส และได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก เขาเป็นวัยรุ่นที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยความรัก เขาได้เข้าร่วมงานในองค์กรหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคนที่อยู่ในเรือนจำและคนป่วยตามโรงพยาบาล เขาไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดน้อยในสามเณราลัยของ Paris Foreign Mission Society ทำให้เขามีโอกาสได้ยินเกี่ยวกับงานธรรมทูตในประเทศจีน แม้ว่า จักรพรรดินโปเลียนจะบัญชาให้เขาเป็นผู้บังคับบัญชาในสภาแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม เขาได้รับการเรียกจากพระเจ้า ในปี ค.ศ.1808 เขาเข้าเป็นสามเณรในปารีส และได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ.1811 หลังจากที่เขาทำหน้าที่ศาสนบริการในหลายแห่ง เขากลับไปยังปารีสอีกครั้ง เพื่อทำงานฝึกอบรมเด็กๆ ในเขตวัดที่เขาดูแลอยู่

           เขามีความสามารถในการพูดสื่อสารด้วยความน่าเชื่อถือ ประกอบกับความรักและน้ำใจดีต่อผู้ยากไร้ ต่อมาจึงได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชแห่ง Nancy-Toulซึ่งเป็นสังฆมณฑลหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1824 ตอนนั้น เขายังคงทำงานใกล้ชิดกับธรรมทูต ซึ่งมาขอความช่วยเหลือจากเขา โดยเฉพาะงานเผยแพร่ในประเทศจีนแต่แล้วเมื่อเกิดการปฏิวัติอีกครั้งในปี ค.ศ. 1830 ทำให้ถูกขับไล่ออกจากสังฆมณฑล เขาได้ไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา เพื่อขอให้ส่งเขาไปยังดินแดนตะวันออกไกล แต่ก็ไม่ได้เป็นไปดังใจปรารถนา แม้พระสันตาปาปาจะทรงเห็นชอบก็ตาม เขายังคงทำงานส่งเสริมธรรมทูตต่อไป โดยเดินทางไปอเมริกาเหนือ และอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี ค.ศ.1839-1841 หลังจากนั้น กลับมายังฝรั่งเศสได้ข่าวเกี่ยวกับเด็กในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กหญิงถูกทอดทิ้งจำนวนมาก ได้ขอความช่วยเหลือมายังหน่วยงาน The Paris Foreign Missions Societyซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาสนใจจะเข้าร่วม สิ่งเหล่านี้ทำให้เขามีความตั้งใจทำงานใน 2 จุด คือ เกี่ยวกับยุวชน และงานธรรมทูต

            ในช่วงฤดูร้อน ปีค.ศ. 1842 เขาเดินทางไปเมืองลียง เพื่อพูดคุยในการร่วมมือกับ เปาลีนจาริคอต สตรีฆราวาสผู้มีชื่อเสียงในการทำงานด้านยุวธรรมทูต จึงได้รับแนวทางในการช่วยเหลือเด็กในประเทศจีน และในที่สุดวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.1843 องค์กรยุวธรรมทูต (The Society of the Holy Childhood) ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้น ในปีถัดมา เขาเสียชีวิตลงใกล้กับเมืองมาร์เซย

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี