“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ชาร์ลเดอร์ฟอร์บิน-แจนสัน
ชาร์ลเดอร์ฟอร์บิน-แจนสัน

(1785-1844)

           ชาร์ลเดอร์ฟอร์บิน-แจนสันเกิดที่ปารีส ปี ค.ศ.1785 ในตระกูลขุนนางและทหาร หลังจากเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส ครอบครัวของเขาจึงอพยพไปอยู่ในเยอรมนี ทำให้เขามีประสบการณ์กับชีวิตของผู้ลี้ภัย การถูกข่มเหง ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ความกลัว และความยากจน สิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อทำงานธรรมทูต

           หลังจากกลับมายังฝรั่งเศส และได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก เขาเป็นวัยรุ่นที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยความรัก เขาได้เข้าร่วมงานในองค์กรหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคนที่อยู่ในเรือนจำและคนป่วยตามโรงพยาบาล เขาไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดน้อยในสามเณราลัยของ Paris Foreign Mission Society ทำให้เขามีโอกาสได้ยินเกี่ยวกับงานธรรมทูตในประเทศจีน แม้ว่า จักรพรรดินโปเลียนจะบัญชาให้เขาเป็นผู้บังคับบัญชาในสภาแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม เขาได้รับการเรียกจากพระเจ้า ในปี ค.ศ.1808 เขาเข้าเป็นสามเณรในปารีส และได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ.1811 หลังจากที่เขาทำหน้าที่ศาสนบริการในหลายแห่ง เขากลับไปยังปารีสอีกครั้ง เพื่อทำงานฝึกอบรมเด็กๆ ในเขตวัดที่เขาดูแลอยู่

           เขามีความสามารถในการพูดสื่อสารด้วยความน่าเชื่อถือ ประกอบกับความรักและน้ำใจดีต่อผู้ยากไร้ ต่อมาจึงได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชแห่ง Nancy-Toulซึ่งเป็นสังฆมณฑลหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1824 ตอนนั้น เขายังคงทำงานใกล้ชิดกับธรรมทูต ซึ่งมาขอความช่วยเหลือจากเขา โดยเฉพาะงานเผยแพร่ในประเทศจีนแต่แล้วเมื่อเกิดการปฏิวัติอีกครั้งในปี ค.ศ. 1830 ทำให้ถูกขับไล่ออกจากสังฆมณฑล เขาได้ไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา เพื่อขอให้ส่งเขาไปยังดินแดนตะวันออกไกล แต่ก็ไม่ได้เป็นไปดังใจปรารถนา แม้พระสันตาปาปาจะทรงเห็นชอบก็ตาม เขายังคงทำงานส่งเสริมธรรมทูตต่อไป โดยเดินทางไปอเมริกาเหนือ และอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี ค.ศ.1839-1841 หลังจากนั้น กลับมายังฝรั่งเศสได้ข่าวเกี่ยวกับเด็กในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กหญิงถูกทอดทิ้งจำนวนมาก ได้ขอความช่วยเหลือมายังหน่วยงาน The Paris Foreign Missions Societyซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาสนใจจะเข้าร่วม สิ่งเหล่านี้ทำให้เขามีความตั้งใจทำงานใน 2 จุด คือ เกี่ยวกับยุวชน และงานธรรมทูต

            ในช่วงฤดูร้อน ปีค.ศ. 1842 เขาเดินทางไปเมืองลียง เพื่อพูดคุยในการร่วมมือกับ เปาลีนจาริคอต สตรีฆราวาสผู้มีชื่อเสียงในการทำงานด้านยุวธรรมทูต จึงได้รับแนวทางในการช่วยเหลือเด็กในประเทศจีน และในที่สุดวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.1843 องค์กรยุวธรรมทูต (The Society of the Holy Childhood) ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้น ในปีถัดมา เขาเสียชีวิตลงใกล้กับเมืองมาร์เซย

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

13070662
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1274
7409
30246
65625
13070662
Your IP: 44.197.230.180
2022-08-12 04:41