Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11240121
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3265
6419
9684
154111
11240121
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-25 08:58

ฌาน บิการ์ด
ฌาน บิการ์ด

(1859-1934)

            ฌาน บิการ์ด เกิดวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1859ในเมืองเล็กๆ ที่ชื่อ Coutancesทางตอนใต้ของนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส มารดาของเธอเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก แต่ฌานมีสุขภาพไม่แข็งแรง เธอจึงเรียนหนังสือที่บ้าน ทำให้เธอไม่ค่อยมีอิสระที่จะเล่นกับเพื่อนๆ มากนัก แต่เธอก็มีแรงบันดาลใจและพัฒนการทางด้านเครือข่ายความร่วมมือกับงานธรรมทูตณานและมารดาของเธอได้ตั้งกองทุนสำหรับสามเณรในเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากทราบว่า สามเณรหลายคนกลับบ้านเพราะไม่มีเงินอุดหนุน รวมทั้งทำงานรวบรวมข้อมูลรายงานสถานการณ์อันเป็นประโยชน์ต่องานธรรมทูตในประเทศต่างๆ ให้กับหน่วยงานThe Paris Foreign Mission Society อีกด้วย แต่ช่วงเวลานั้นในยุโรปเริ่มมีประเด็นเกี่ยวกับงานของธรรมทูต คือ ความต้องการเร่งด่วนให้คนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลในเขตพื้นที่ของตนเอง เรียกว่า พระสงฆ์พื้นเมือง(Indigenous Priest) ส่วนที่วาติกันเอง สมณกระทรวงหลักความเชื่อ ได้ช่วยแก้ปัญหาตามคู่มือในปี ค.ศ.1659ว่าด้วย ให้บรรดาธรรมทูตเอาใจใส่การฝึกอบรมสามเณรเพื่อให้เป็นพระสงฆ์พื้นเมือง แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นประเด็นที่อ่อนไหวหลายประการ ทั้งฌาณและมารดาของเธอก็ได้อุทิศตนเพื่อเรื่องนี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับหน่วยงาน The Society of St.Peter the Apostleซึ่งเธอมีส่วนร่วมก่อตั้งและทำงานอย่างใกล้ชิด ขณะนั้น หน่วยงานนี้ต้องการที่จะเชิญชวนผู้ศรัทธาให้ช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

  1. ตั้งกองทุนเพื่องานฝึกอบรมสามเณรพื้นเมืองแบบถาวร
  2. รับสมัครผู้อุดหนุนเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับสามเณรเป็นรายบุคคล
  3. อธิษฐานภาวนา เสียสละ และร่วมกันทำงาน

           ครอบครัวของฌานเป็นผู้อุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสามเณรหลายคน รวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนงานของสามเณราลัยด้วยวิธีการต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้พระสันตะปาปาลีโอที่ 8 ทรงสนับสนุนงานของสามเณราลัยไว้ในสาส์นAd  ExtremasOrientisของพระองค์ว่าด้วย ให้ช่วยเหลืองานฝึกอบรมสามเณรที่กำลังจะเป็นพระสงฆ์พื้นเมืองในท้องถิ่นตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะเกิดพระสงฆ์พื้นเมืองมาดูแลอภิบาลในท้องถิ่นของตน ดังความจริงที่ว่า ธรรมทูตจากต่างชาติที่ไม่เรียนรู้ภาษาและขนมธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่น ย่อมถือว่าเป็น ชาวต่างชาติ ขณะที่พระสงฆ์พื้นเมืองจะได้รับการยอมรับและสามารถดำเนินงานศาสนบริการต่างๆ ได้ง่ายกว่า

            ผู้ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากมายที่ต้องตายอย่างโดดเดี่ยว ขณะที่มารดาของฌานกำลังจะเสียชีวิต มีเธอคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ด้วย เธอเป็นห่วงอย่างมากเกี่ยวกับหน่วยงานThe Society of St.Peter the Apostle ที่จะต้องดำเนินงานเพิ่มจำนวนพระสงฆ์พื้นเมืองต่อไป แต่แล้วคณะนักบวชธรรมทูตฟรันซิสกันแห่งพระนางมารีย์ ก็เข้ามารับหน้าที่ต่อไป ส่วนญาณเอง เธอต้องป่วยหนักเป็นเวลานานก่อนที่เธอจะได้พบกับความตาย ในวันที่ 28 เมษายน 1934 ส่วนหน่วยงานที่เธอยังคงเป็นห่วงนั้น ปัจจุบันได้รับการรับรองอย่างเป็นทางจากสันตะสำนัก กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร และมีการสืบต่องานมาถึงปัจจุบันด้วยการบวชพระสงฆ์ พระสังฆราชที่เป็นคนพื้นเมืองจำนวนมาก

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี