กิจกรรมดี ๆ ที่ต้องประกาศ
กลุ่ม องค์กรใด มีข่าวกิจกรรม  ที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เป็นผู้แพร่ธรรม
ขอเชิญส่งข่าว/รายงาน  พร้อมภาพถ่ายประกอบ 5- 10 ภาพ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์แห่งนี้ (ฟรี)
และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ในที่อื่น ๆ
ส่งมาที่
watchasin_k@hotmail.com
ช่วยกันส่งเสริม  สนับสนุน ฝึกเด็ก ๆ ให้เป็นผู้แพร่ธรรมกันนะครับ
....ขอพระเจ้าประทานพร...