Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208248
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3527
4160
17465
122238
11208248
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:44
การประชุมสามัญประจำปี ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม PMSการประชุมสามัญประจำปี ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม PMS
              พระอัครสังฆราช ปีแอร์โยเซฟเป วาคเคลลี เลขาธิการสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนและประธานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตสำนัก(PMS) ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2011 ต่อบรรดาผู้อำนวยการ PMS จากประเทศต่างๆ กว่าร้อยประเทศ โดยเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการว่า   ”งานการแพร่ธรรมไม่ใช่โครงการของเรา เราควรที่รับรู้ว่าเราเป็นเพียงผู้รับใช้งานแพร่ธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราไม่ใช่ตัวเอก ต่อหน้าพระศาสจักรทั้งครบและสำหรับตัวเราโดยเฉพาะ เราได้รับการร้องขอให้เลือกและดำเนินชีวิตในงานการแพร่ธรรมเป็นลำดับแรก ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการเงิน แต่เป็นกิจการของพระคริสตเจ้าด้วยพละกำลังของพระจิต เราเป็นเพียงแขนของพระองค์เท่านั้น”

            ในคำกล่าวเปิดการประชุมใหญ่นี้ ท่านประธานได้เน้นถึงความสำคัญของ “การฝึกอบรม” ให้กับ คณะทำงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไม่เพียงแต่เรื่องทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่รวมถึงด้านจิตวิญญาณ และให้มีการตรวจสอบถึงบทบาทหน้าที่ในเชิงลึกของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตสำนัก(PMS) อีกด้วย

            ฯพณฯ วาคเคลลี ได้กล่าวกับผู้อำนวยการระดับชาติจากทุกทวีปที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถึงบทบาทหน้าที่ของ PMS ว่า “หน้าที่ของเราไม่มีหรือไม่ควรมีเป้าหมายอื่นใดนอกจากการรับใช้ข่าวดีของพระเจ้าเพื่อเห็นแก่มวลมนุษย์ชาติ ในช่วงเวลานี้ ที่การเป็นคริสตชนมักจะประสบกับการถูกกีดกันและการเบียดเบียน การมาชุมนุมกับของพระศาสนจักรทั้งหมดในการประชุมนี้เป็นเหตุการณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เข้มข้นและการฟื้นฟูความรักเพื่องานการประกาศข่าวดีของพระเจ้า พระวาจาของพระเจ้าได้แพร่หลายไปยังทวีปต่างๆแล้วและมนุษย์ไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยมือ หัวใจ ผู้ส่งสารที่จะประกาศข่าวดีนี้ นี้แหละเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะกระทำในฐานะที่เป็นผู้นำของสมณองค์กรระดับนานาชาติ( PMS) และท่านเองในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและผู้ให้การฝึกอบรมมโนธรรมระดับชาติ และผู้ที่อุทิศตนเพื่องานธรรมทูตในพระศาสนจักรของท่าน”

         ในโอกาสนี้ประธานใหญ่ PMS ได้กล่าวถึงงานของสมณองค์กรในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ ตั้งแต่สมณมนตรี และเลขาธิการ นอกจากนั้นได้พูดถึงปัญหาของการทำงานว่า ปัจจุบันได้มีการก่อตั้งสังฆมณฑลเพิ่มขึ้น และมีการสร้างสถานทูตในประเทศต่างๆ ซึ่งทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในขณะที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของบรรดาสามเณรและพระสงฆ์ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กรุงโรม ซึ่งมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการเตรียมผู้นำของชุมชนคริสตชนในท้องถิ่นต่างๆของพระศาสนจักร
    
         ในการประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน คือ สองวันแรกเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับงานแพร่ธรรม โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ สามวันหลังเป็นการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการพิจารณางบประมาณประจำปี ส่วนวันสุดท้ายคือการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี