Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208369
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3648
4160
17586
122359
11208369
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 18:15

“ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง”มก 16:15

วันชุมนุมคนแพร่ธรรม “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”
วันชุมนุมคนแพร่ธรรม “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 ณ หอประชุม Lux mundi วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

    สภาพระสังฆราช โดย คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก และวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานวันชุมนุมคนแพร่ธรรม “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 ณ หอประชุม Lux mundi วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน  มีพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช บราเดอร์ สามเณร ผู้ฝึกหัด นักศึกษาและพี่น้องคริสตชนผู้ร่วมงานในองค์กรต่าง ๆ ของพระศาสนจักรไทย มาร่วมงานประมาณ 350 โดยจุดประสงค์ของการจัดงานมี 2 ประการคือ

     1. เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าโอกาส 350 ปี มิสซังสยาม สำหรับพระพรและพระหรรษทานที่พระองค์ประทานให้แก่พระศาสนจักรไทยและบรรดามิชชันนารีที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ ซึ่งบัดนี้ได้เติบโต งอกงาม เกิดผล และสืบ ทอดมาถึงปัจจุบันนี้

     2. เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างกำลังใจด้านงานธรรมทูตให้แก่ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต โอกาสฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15

     งานในวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่สำคัญ เริ่มต้นจากวจนพิธีกรรมเปิดโดย พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ และกล่าวเปิดงานวันชุมนุม โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  และต่อด้วยการปลุกจิตสำนึกด้านงานธรรมทูต โดยฟังเสียงของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จากสารวันแพร่ธรรมในปี  2019 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก โดย พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

     ในช่วงที่สองเป็นการแบ่งปันประจักษ์พยานชีวิตศิษย์พระคริสต์โดยพี่น้องคริสตชนฆราวาส 6 ท่าน คือ โรซา  อารี  ตั้งฤทัยวานิชย์ โยอันนา นันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ ยอห์นบัปติสต์ เมธา เหลืองรุ่งนภา มารีอา  นิรมล  สุขวัฒนางกูร ครอบครัวคุณยอแซฟ  สายชล  ศีติสาร และ มารีอา พจนา  ศีติสาร ซึ่งแต่ละท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้ดีขึ้น ซึ่งแต่ละคนได้ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าวดีในบ้าน ในครอบครัว ในที่ทำงาน ในร้านอาหาร และในการเยี่ยมผู้ป่วย และในชีวิตประจำวันของตน ต่อด้วยการแบ่งปันชีวิตธรรมทูตจากตัวแทนคณะนักบวช โดย คุณพ่ออเล็กซานโดร ไบร์ คณะซาเวเลียน

    และในช่วงที่สามเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะนักบวช องค์กรฆราวาส ทุกคณะในโอกาสครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม” เพื่อขอบคุณนักบวชและองค์กรฆราสทุกคณะที่ได้อุทิศตนเพื่องานอภิบาลและประกาศข่าวดีในพระศาสนจักรไทยอย่างเข้มแข็ง ทำให้พระศาสนจักรคาทอลิกไทยเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้

    ปิดท้ายงานด้วยการร่วมใจกันภาวนาเพื่องานประกาศข่าวดีในประเทศไทย โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดี


ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี