ยุวธรรมทูตนครสวรรค์

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2011 คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้รับผิดชอบงานอภิบาลเด็ก เยาวชนและนักศึกษาประจำสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้จัดการฝึกอบรมครูผู้ให้การอบรมยุวธรรมทูตของสังฆมณฑลฯ ณ อาคาร โบนุส ปัสตอร์ ภายในอาสนวิหารฯ โดยมีคณะครูจาก 9 โรงเรียน จำนวน 26 คนเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้
โรงเรียนที่ส่งคณะครูเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ ร.ร.เซนต์นิโกลาส ร.ร.ภัทรวิทยา ร.ร.ยอแซฟพิจิตร ร.ร.พระวรสาร ร.ร.เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา ร.ร.พระกุมารเยซูสิงห์บุรี ร.ร.ลาซานโชติรวีนครสวรรค์ ร.ร.มารีย์วิทยา ร.ร.เซนต์โยเซฟนครสวรรค์
จุดประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของคุณครูในการทำงานอภิบาลเด็กๆในโรงเรียน และเสริมความรู้ความเข้าใจถึงจิตตารมณ์และวิธีการให้การอบรมสมาชิกยุวธรรมทูต โดยได้เชิญคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก(PMS)เป็นวิทยากร