"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

โรงเรียนอรุณวิทยาเตรียมเปิดกลุ่มยุวธรรมทูตโรงเรียนอรุณวิทยาเตรียมเปิดกลุ่มยุวธรรมทูต
           ประจวบคีรีขันธ์ : เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2554   คุณพ่อไพฑูรย์  ยันงาม ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดแม่พระฟาติมา และจิตตาธิการยุวธรรมทูตของสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานยุวธรรมของโรงเรียนอรุณวิทยาและวัดแม่พระฟาติมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตอบต่อแผนอภิบาลของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ค.ศ.2011 – 2015 ที่ว่าให้ “สถานศึกษาทุกแห่งมีชุมนุมและดำเนินกิจกรรมยุวธรรมทูตอย่างต่อเนื่อง”   

  โดยเน้นการอบรมเด็กๆ  ให้ลึกซึ้งในจิตตารมณ์หลักของ   ยุวธรรมทูต  ตามแนวทางพระวรสาร  โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต  โดยผ่านบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์และบรรดานักบุญ  รวมถึงแบบอย่างจากบรรดาพระสงฆ์  นักบวช  คุณครู  ผู้ประสานงานที่สัมผัสได้และใกล้ชิดกับเขา  ซึ่งอุทิศตนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

                 คุณพ่อไพฑูรย์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “งานต่างๆทั้งหมดทุกงานของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีของเราจะต้องมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ  3  ประการ คือ 1.อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ 2.สร้างและพัฒนาชุมชนวัด และ 3.การประกาศความรักและความเมตตาของพระเจ้า และสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตแก่บรรดาเด็กๆ ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาเด็กๆสามารถช่วยพระศาสนจักรได้ตามกำลังความสามารถของพวกเขา และเราต้องการพัฒนาเด็กๆของเราให้เติบโตขึ้นในบรรยากาศแห่งความเชื่อแบบคริสตชน  และสามารถประกาศข่าวดีของพระจ้าให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนและเพื่อนที่อยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงอีกด้วย”

                 สำหรับการดำเนินงานในปีนี้นั้น คุณพ่อมีผู้ร่วมงานหลักๆ คือ คุณครูวีรพันธ์  พึ่งพรพระ คุณครูสุฤทัย  ฉัตรบรรยงค์  คุณครูสุชาดา  จิตรบรรจง  และคุณครูนิภา  ผดุงผล  โดยมีซิสเตอร์ซิสเตอร์ดารณี ยนปลัดยศ เป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

                คุณพ่อไพฑูรย์ ได้เตรียมการล่วงหน้าแล้วโดยได้จัดส่งคุณครูของโรงเรียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูคำสอนในหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม สามพราน นครปฐม และส่งทีมงานเข้ารับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรยุวธรรมทูตทึ่จัดโดยสมณองค์สนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วย

             โรงเรียนอรุณวิทยามี คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นผู้อำนวยการมีนักเรียนประมาณ 2300 คน ส่วนวัดแม่พระฟาติมา มี คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม เป็นเจ้าอาวาสมีสัตบุรุษมากว่า 1000 คน

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11509680
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1714
5919
19434
45907
11509680
Your IP: 54.80.173.217
2021-12-08 08:11