ชุมนุมยุวธรรมทูตครั้งที่ 2 โรงเรียนอรุณวิทยาชุมนุมยุวธรรมทูตครั้งที่ 2 โรงเรียนอรุณวิทยา
           เมื่อวันอาทิตย์ที่  17  กรกฏาคม  2554 โรงเรียนอรุณวิทยาได้จัดชุมนุมยุวธรรมทูตขึ้นเป็นครั้งที่  2  โดยการชุมนุมครั้งนี้ใช้หัวข้อการอบรม"การติดตามพระเยซูเจ้า"