"อย่ากลัวที่จะวางใจในพระเจ้า""อย่ากลัวที่จะวางใจในพระเจ้า"
          โรงเรียนอรุณวิทยาจัดชุมนุมยุวธรรมทูตขึ้นเป็นครั้งที่  8  ในหัวข้อ "อย่ากลัวที่จะวางใจในพระเจ้า"  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2555 ครั้งนี้มีคุณพ่อไพฑูรย์  ยันงาม  เป็นผู้อบรม  โดยเลือกเน้นสอนการวางใจในพระเจ้า  ยกตัวอย่างของเปโตรที่เดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้า  คุณพ่อได้ให้ตัวแทนออกมาและทำตามสิ่งที่คุณพ่อบอกโดยให้ตัวแทนปิดตาแล้วเดินไปโดยให้เพื่อนสนิทบอกทาง  ซึ่งก็สามารถเดินผ่านสิ่งต่างๆไปได้  เพราะมีความวางใจ

หลังจากจบการอบรม  เด็กๆได้เล่นเกมร่วมกันเล็กน้อยและออกมารับอาหารว่าง  และร่วมมิสซาที่อารามชีลับ  เวลา  10.30 น.