"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต
วันที่ 15 สิงหาคม 2016/2559
เรื่อง ประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2016/2559
เรียน คุณพ่อเจ้าอาวาส ผู้ช่วยฯ อธิการ/ผู้จัดการโรงเรียน สถาบัน องค์กร คาทอลิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์วันแพร่ธรรมสากล สารวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลประจำปี 2016/2559
เนื่องจากกระทรวงประกาศข่าวดีสู่ปวงชนได้ประกาศให้จัดการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลประจำปี 2016/2559 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม ศกนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสนับสนุนงานแพร่ธรรมในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก


วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลปีนี้เป็นปีที่ 90 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1926 โดยพระสันตะปาปา ปีโอ 11 เพื่อให้เป็นวันภาวนาและการฟื้นฟูงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร โดยให้ถือว่าวันอาทิตย์ที่สามหรืออาทิตย์รองสุดท้ายของเดือนตุลาคมเป็นวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล (การจัดเฉลิมฉลองสามารถเลื่อนได้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น)


ในปีนี้หัวข้อ(Theme) สำหรับการรณรงค์ตามสารของพระสันตะปาปาเนื่องในวันแพร่ธรรมสากลคือ “การแพร่ธรรมของพระศาสนจักรเป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตา” ซึ่งพระองค์ทรงให้แนวทางปฏิบัติที่สอดผสานกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา โดยพระองค์ทรงสอนว่า การแพร่ธรรมเป็นการแสดงเมตตาธรรมขั้นสูงสุด
ท่านสามารถทำให้วันอาทิตย์นี้เป็นวันพิเศษสำหรับการปลุกจิตสำนึกงานแพร่ธรรมโดย
    •  จัดมิสซา/เทศน์/สวดเป็นพิเศษเพื่องานแพร่ธรรมในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016/2559
    •  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานแพร่ธรรมในเขตสังฆมณฑล
    •  แนะนำลูกวัดที่เป็นธรรมทูต นักบวช ที่ทำงานในสถานที่ต่างๆ
    •  แนะนำคณะนักบวช/ธรรมทูตไทย ให้เป็นที่รู้จัก
    •  ถวายเงิน(ถุงทาน) นำส่งสภาฯคาทอลิกประเทศไทยเพื่อนำส่งต่อไปยังกรุงโรม เงินนี้จะได้รับการจัดสรรแล้วส่งกลับมาช่วยเหลือสังฆมณฑลต่าง ๆ ทั่วโลกตามโครงการต่างๆ ที่แต่ละสังฆมณฑลขอไป เช่น การสนับสนุนงานแพร่ธรรมของแต่ละสังฆมณฑล การสนับสนุนครูคำสอน การสร้าง/ซ่อมวัด การสร้างสังฆมณฑลใหม่ การสร้างสื่อเพื่อการแพร่ธรรม การฝึกอบรมเพื่อการแพร่ธรรมให้กับบุคคลต่างๆ การสร้างศูนย์อภิบาลผู้อพยพย้ายถิ่น ฯลฯ

ขอพระเจ้าประทานพระพรกิจการงานอภิบาลและการแพร่ธรรมของวัดและสังฆมณฑลของท่าน

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11777981
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
274
8863
25931
109558
11777981
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 02:06