"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ขอบฟ้าใหม่แห่งข่าวดีของวัดพระกุมารเยซู
ขอบฟ้าใหม่แห่งข่าวดีของวัดพระกุมารเยซู

          เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2559/2016 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม คุณพ่อชาญชัย ทิวใฝ่งาม เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู  9/99 ม.13 ซ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  ถ.บางนา-ตราด กม.8 ต.บางวัว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ได้จัดให้มีการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจประจำปีของวัด ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 2015 (ฉบับรอการรับรองจากสันตสำนัก) โดยนำสมาชิกองค์กรต่างๆของวัด ได้แก่สมาชิกสภาอภิบาล คณะพลมารี คณะวินเซนต์เดอปอล วิถีชุมชนวัด คณะเยาวชน คณะนักขับร้อง ฯลฯ จำนวน 62 คน เข้าร่วมในโครงการนี้

        การสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจประจำปีนี้ประกอบด้วย ด้านความรู้ ได้แก่การศึกษาสาระสำคัญของทิศทางและแนวปฏิบัติ การเป็น “ศิษย์พระคริสต์” ตามกฤษฎีกาของพระศาสนจักรไทย 2015 การศึกษาความสำคัญของพิธีกรรม การศึกษางานอภิบาลที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ของคุณพ่อเจ้าอาวาสแห่งหนึ่ง ด้านเสริมสร้างชีวิตจิต ได้แก่ การภาวนาและการแบ่งปันพระวาจาประจำวัน การร่วมพิธีมิสซาฯ การรับศีลอภัยบาป การเข้าประตูศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับพระคุณการุณย์ที่สักการะสถานคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ด้านการเสริมสร้างชีวิตหมู่คณะ ได้แก่การรับประทานอาหารร่วมกัน การเล่นเกมสร้างความคุ้นเคย การแลกของขวัญ นอกจากนั้นผู้เข้ารับการฟื้นฟูยังได้มีโอกาสไปขอพรจากคุณพ่อผู้ใหญ่และพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ที่บ้านอับราฮัมอีกด้วย ในช่วงสุดท้ายของการฟื้นฟู คุณพ่อเจ้าอาวาสได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอโครงการที่สนองตอบกฤษฎีการของพระศาสนจักรประเทศไทย เพื่อวัดจะได้นำไปปฏิบัติจริง ซึ่งแบ่งออกเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว พร้อมตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสำเร็จเป็นระยะๆอีกด้วย

          โครงการนี้ทำให้สมาชิกมีความภูมิใจและรู้สึกว่าวัดเป็นของพวกเขา อีกทั้งได้สนองตอบในการทำให้ทิศทางการอภิบาลของพระศาสนจักรในประเทศที่มาจาการสมัชชาใหญ่เป็นรูปธรรมอีกด้วย

         สำหรับวัดกุมารเยซูนี้ คุณพ่อชาญชัย ทิวใฝ่งาม คุณพ่อเจ้าอาวาสมีความตั้งใจที่จะให้เป็นวัดแห่งนี้เป็นวัดเพื่อเสริมสร้างความศรัทธาต่อพระกุมารเยซูเป็นพิเศษ เป็นวัดที่ให้ความสำคัญแก่เด็กๆ เพื่อเด็กๆ และให้เด็กๆได้มีส่วนในพิธีกรรมให้มากที่สุด นอกจากนั้นทางวัดยังได้จัดให้มีการสวดภาวนาเป็นพิธีต่อหน้าพระรูปของพระกุมารเยซู และการอวยพรเด็กๆ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อีกด้วย  

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11778150
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
443
8863
26100
109727
11778150
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 02:35