"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีวัดแม่พระรับสาร จ.ตราด
ขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีวัดแม่พระรับสาร จ.ตราด

“ ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง” (1 ยอห์น 3:18)
สัตบุรุษวัดแม่พระรับสาร จ.ตราด ร่วมกับซิสเตอร์รักคณะรักางเขนแห่งจันทบุรีจากโรงเรียนมารดานุสรณ์ จ.ตราด ได้ร่วมมือกันนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้ชุมชนชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาร์ในบริเวณโรงน้ำปลาพรพิมล แหลมงอก จ.ตราด เนื่อง


          เนื่องในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม กลุ่มคริสตชนจากวัดต่างๆ ทั่วไปเทศได้ออกไปทำกิจเมตตาฝ่ายกายและจิตใจให้กับชุมชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา สมาชิกฝ่ายแพร่ธรรมของคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีและสังฆมณฑลจันทบุรีเปิดเผยว่า ในส่วนของสังฆมณฑลและคณะเองได้ให้การส่งเสริมเรื่องการออกไปทำกิจเมตตาธรรมอย่างจริงจัง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อสนองตอบนโยบายของพระสันตะปาปาฟรังซิสและกฤษฎีกาสัมชชาใหญ่ประเทศไทย ค.ศ. 2015 ในเรื่องขอบฟ้าเพื่อการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ที่ให้พระศาสนจักรทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้นให้กับคนยากไร้ คนอพยพย้ายถิ่น (ข้อที่ 27)

       ตัวอย่างเช่น สัตบุรุษวัดแม่พระรับสารฯ จ.ตราด ได้ร่วมมือกันจัดหาข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้ชุมชนชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนโรงน้ำปลาพรพิมล แหลมงอก จ.ตราด ซึ่งมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต

        กิจกรรมที่สัตบุรุษวัดแม่พระรับสารกระทำในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับฝ่ายแพร่ธรรมของคณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งจันทบุรีจากโรงเรียนมารดานุสรณ์ โดยได้จัดทีมงานออกไปเยี่ยมเยือน พบปะพูดคุยให้กำลังใจ มีการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวต่างๆ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดย  ซิสเตอร์พยาบาลและมอบยาสามัญประจำบ้านให้ มีการจัดเกมการละเล่นสนุกสนานสำหรับเด็กๆโดยคณะเยาวชนของวัด

       สำหรับสังฆมณฑลจันทบุรีและคณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งจันทบุรีได้จัดกิจกรรมแห่งความรักเมตตาไปตามชุมชนต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ของสังฆมณฑล คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี และจากสมาชิกของชุมชนแห่งความเชื่อในเขตวัดต่างๆ เป็นอย่างดี
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11777990
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
283
8863
25940
109567
11777990
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 02:08