"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

การฝึกอบรมผู้อำนวยการ PMS ประจำปี 2012 เริ่มแล้วการฝึกอบรมผู้อำนวยการ PMS ประจำปี 2012 เริ่มแล้ว
            กรุงวาติกัน : สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตสำนัก(PMS) ได้จัดการฝึกอบรมผู้อำนวยการระดับชาติสำหรับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งมีทั้งหมด 26 ประเทศ โดยใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการของแต่ละประเทศได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพื่อภาวนา แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้สถานการณ์ใหม่ๆของโลกปัจจุบันที่มีผลต่อการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าสู่ปวงชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

             คุณพ่อวีโต เดอ เปร์เต ผู้อำนวยการสมณองค์กรสหพันธ์พระสงฆ์และนักบวชเพื่อการแพร่ธรรม(PMU)ได้กล่าวถึงรูปแบบการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า “เราเรียกการมาชุมนุมของเราในครั้งนี้ว่าการฝึกปฏิบัติ(workshop)มากกว่าหลักสูตร(course) เราไม่ได้มาเรียนวิชาการแพร่ธรรม(missiology)..เราไม่ได้มาเรียนรู้เทคนิกหรือวิธีการแพร่ธรรม แต่เรามาเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงการประกาศข่าวดีและการทำงานรับใช้พระเจ้า”

             สำหรับหัวข้อสำหรับการฝึกปฏิบัติในครั้งมีเรื่องที่สำคัญๆ เช่น ชีวิตฝ่ายจิตของผู้ประกาศข่าวดี ความลำบาก ข้อจำกัดและความเป็นไปได้ในการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน เงินเป็นพันธกิจของเราเท่านั้นหรือ บทบาทของผู้อำนวยการPMS คืออะไร ฯลฯ

             นอกจากการแบ่งปันในกลุ่มย่อยแล้ว ผู้จัดการฝึกอบรมยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไปเยี่ยมสักการะสถานของนักบุญฟรังซิส ณ เมืองอัสซีซี ซึ่งถือว่านักบุญท่านนี้เป็นรูปแบบแห่งการเป็นผู้ประกาศข่าวดีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา

            การฝึกปฏิบัติในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการแพร่ธรรม CIAM ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยอูบาร์นีอานา หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการนี้แล้วบรรดาผู้อำนวยการ PMS จะต้องเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่ออีก 1 สัปดาห์เพื่อศึกษาและหาความร่วมมือกันในงานประกาศข่าวดีสู่ปวงชนให้มีประสิทธิภาพต่อๆไป  

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11778432
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
725
8863
26382
110009
11778432
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 03:38