"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ยุวธรรมทูตประเทศคองโก
           ประเทศคองโกเป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปอัฟริกา มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทย 4.5 เท่า มีประชากร 66 ล้านคน นับถือศาสนาคริสต์ 70% (คาทอลิก 50% โปเตสตันท์ 20%) Kimbanguist 10% อิสลาม 10% ความเชื่อดั้งเดิม10%
           คุณพ่อมานุนกา ลูโกกีซา(Godefroid Manunga-Lukokisa) ผู้อำนวยการงานแพร่ธรรม(PMS)ประเทศคองโกแบ่งปันถึงงานยุวธรรมทูตในประเทศของเขาดังนี้


             “เรามีทั้งหมด 47 สังฆมณฑล กิจกรรมสำหรับเด็กในประเทศของเรานั้นมีมากมายและเข้มแข็งมาก เพราะเรามีเด็กจำนวนมาก เราได้จัดทำหลายอย่างเพื่อพวกเขา แม้ว่าเราจะมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆหลายกลุ่มหลายองค์กรด้วยกัน แต่สำหรับยุวธรรมทูตถือว่าเข้มแข็งมากที่สุด อย่างไรก็ตามเราไม่ได้แยกกลุ่มยุวธรรมทูตออกจากกิจกรรมหรือองค์กรเด็กอื่นๆ”

              “เกือบทุกสังฆมณฑล เราได้จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินการงานยุวธรรมทูตให้เป็นปึกแผ่น”
              “สิ่งที่เราดำเนินการเพื่อการอภิบาลเด็กๆให้เป็นธรรมทูตที่ดีนั้น ผมได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการ PMS ประจำสังฆมณฑลทำการสำรวจกลุ่มต่างๆของเด็กก่อนว่าแต่ละวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑลของตนมีกิจกรรมสำหรับเด็กแล้วหรือยัง มีกิจกรรมหรือองค์กรอะไรเกิดขึ้นแล้ว หลังจากนั้นก็ทำการแยกแยะประเภทขององค์กรสำหรับเด็กๆ ถ้าวัดหรือโรงเรียนใดมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆของเขาอยู่แล้ว เราก็จะเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูตให้กับองค์กรเด็กต่างๆเหล่านั้น ทั้งนี้โดยการประชุมทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบของกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นก่อน ถ้าวัดหรือโรงเรียนใดยังไม่มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ PMS ก็จะนำเสนอให้จัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตขึ้นในที่นั้น ผมคิดว่าชื่อของกลุ่มกิจกรรมนั้นไม่สำคัญ เท่ากับจิตตารมณ์”
 
               “ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเด็กๆยุวธรรมทูตของเรา เช่น เราจะรวบรวมเด็กๆมาภาวนาร่วมกันในระหว่างเทศกาลมหาพรต หรือในการฉลองวันยุวธรรมทูต เราจะไปตามโรงเรียนต่างๆ ขอให้เด็กๆภาวนาเพื่อเด็กคนอื่นๆที่มีความยากลำบากกว่าพวกเขา ภาวนาให้เด็กๆที่มีปัญหา จากนั้นก็เชิญชวนพวกเขาให้บริจาคเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้น ซึ่งเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ บางแห่งมีการจัดให้มีการออกไปเยี่ยมเด็กพิการและเด็กกำพร้า ทั้งนี้เพื่อทำให้เด็กๆเห็นว่าเราทุกคนแม้ว่าจะเป็นเด็กก็สามารถช่วยเหลือเด็กอื่นๆได้ ตามคติพจน์ของยุวธรรมทูตที่ว่า ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ นั้นเอง”

                 “การหาผู้ทำงานกับเด็กๆนั้น ไม่ยากเลยมีคนต้องการเข้ามาช่วยเหลืองานเด็กๆกันจำนวนมาก ทั้งครูคำสอน ครู แม้แต่ผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้ว รวมถึงเด็กๆรุ่นพี่ก็พร้อมที่จะมาช่วยงานยุวธรรมทูตของเรา”

                “สำหรับตัวผมเองในฐานะผู้อำนวยการ PMS  ผมทำหน้าที่เป็น supervisor ไม่ได้ลงไปดูงานทั่วไปทั้งประเทศ เพราะลำบากในเรื่องของการเดินทาง ผมทำงานโดยผ่านทางผู้อำนวยการประจำสังฆมณฑลไปทั่วๆ งานส่วนใหญ่ของผมและสำนักงานคือ การเตรียมโครงการต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูต เช่น จัดให้มีการอบรม จัดให้มีการจัดงานวันยุวธรรมทูต จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมเด็กๆในรูปแบบต่างๆ”
 
              “จากงานอภิบาลเด็กๆนี้เองที่ทำให้เรามีกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และธรรมทูตจำนวนมากในปัจจุบัน”

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11778529
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
822
8863
26479
110106
11778529
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 03:59