"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา
เพื่องานแพร่ธรรมประจำปี 2013

เดือนมกราคม
       เพื่อชาวคริสต์นิกายต่างๆ มุ่งสู่เอกภาพที่พระคริสตเจ้าทรงปรารถนา

เดือนกุมภาพันธ์
        เพื่อบรรดาพระสงฆ์  นักพรต  และฆราวาส  ทำงานร่วมกันด้วยใจกว้างสำหรับการประกาศข่าวดี

เดือนมีนาคม
         เพื่อบรรดาเยาวชนยอมรับการเชิญของพระเจ้า  ให้ถวายชีวิตเพื่อการประกาศพระวรสาร

เดือนเมษายน
          เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ  เติมความหวังในหัวใจของผู้ที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวด

เดือนพฤษภาคม
           เพื่อพระนางมารีย์  ดาราแห่งการประกาศข่าวดี  จะได้นำพระศาสนจักรในการประกาศพระคริสตเจ้าสู่นานาชาติ

เดือนมิถุนายน
           เพื่อยุโรปจะได้ค้นพบรากฐานแห่งชีวิตคริสตชนของตน  และดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานของผู้มีความเชื่อ

เดือนกรกฏาคม 
            เพื่อพระจิตเจ้าทรงสนับสนุนงานของฆราวาสผู้ประกาศพระวรสาร  ในบรรดาประเทศที่ยากจนที่สุด

เดือนสิงหาคม
           เพื่อบรรดาคริสตชนในโอเชียเนียจะประกาศความเชื่อด้วยความยินดี  สู่ประชาชนทุกคนในภูมิภาคนี้

เดือนกันยายน
           เพื่อบรรดาคริสตชนได้รับแรงบันดาลใจจากพระวาจาของพระเจ้า  จะได้รับใช้คนยากจนและผู้ที่กำลังทนทุกข์

เดือนตุลาคม
            เพื่อวันธรรมทูตสากล  ช่วยปลุกสัตบุรุษทุกคนให้กระตือรือร้นในการนำพระวรสารไปสู่ทุกสังคม

เดือนพฤศจิกายน
           เพื่อบรรดาสามเณรหนุ่มและนักพรตได้มีที่ปรึกษาที่ชาญฉลาด  และได้รับการอบรมมาอย่างดี

เดือนธันวาคม
           เพื่อบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวดีแท้จริง  ด้วยการนำพระพรแห่งความเชื่อศรัทธามาให้บรรดาลูกๆ

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11821160
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4793
5757
20308
152737
11821160
Your IP: 54.224.133.198
2022-01-25 12:31