"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ประชุมยุวธรรมทูตระดับภูมิภาคอาเซียน
ประชุมยุวธรรมทูตระดับภูมิภาคอาเซียน

     พนมเปญ:  ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม ค.ศ. 2015 สำนักงานใหญ่ยุวธรรมทูต วาติกัน โดย ดร. บัปติสติน ราลัมโบอารีสัน (Dr. Baptistine Ralamboarison) เลขาธิการสมณองค์กรยุวธรรมทูต ได้จัดการประชุมผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ระดับภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและส่งเสริมกิจกรรมยุวธรรมทูตในประเทศอาเซียน เพื่อการเรียนรู้และแบ่งปันการดำเนินยุวธรรมทูตในระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อศึกษาอภิบาลเยาวชนและยุวธรรมทูตในประเทศกัมพูชา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คนจาก 8 ประเทศ

         การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ภาค ภาคแรกได้แก่ การนำเสนอหลักการทำงานยุวธรรมทูต โดยมีเนื้อหาสำคัญ 3 เรื่อง คือ “หลักการ เป้าหมาย และคุณลักษณะเฉพาะของยุวธรรมทูต” โดยคุณพ่อ โสกราติส เมสีโอนา ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) วิทยากรรับเชิญจากประเทศฟิลิปปินส์ “การสรรหาสมาชิก การเป็นสมาชิกภาพ และการฝึกอบรม” โดย บราเดอร แอนโธนี ดาเมก ผู้รับผิดชอบยุวธรรมทูตฟิลิปปินส์และวิทยารับเชิญ “การส่งเสริมงานยุวธรรมทูตในประเทศที่คาทอลิกเป็นชนกลุ่มน้อย” โดย คุณพ่อ เวลันกานี ไมเคิ้ล ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประจำประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ภาคที่สองไดแก่การแบ่งปันการทำงานของยุวธรรมทูตประเทศต่างๆและการวางแผนงานการส่งเสริมงานยุวธรรมทูตในแต่ละประเทศ และภาคที่สามเป็นการเดินทางไปเยี่ยมเยียนศูนย์เด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากสมณองค์กรยุวธรรมทูต 3 แห่ง

        สำหรับประเทศไทยได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนุบสนุนงานแพร่ธรรมประจำประเทศไทย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนุบสนุนงานแพร่ธรรมประจำอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูตประจำอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11821129
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4762
5757
20277
152706
11821129
Your IP: 54.224.133.198
2022-01-25 12:14