ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี
ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี

                   เมื่อวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2015 ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนแพร่ธรรม (PMS) ประเทศเกาหลี คุณพ่อ ยอห์น บอสโก (John Bosco Byeon) และคณะฯ ได้มาเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานและประสานความร่วมมือระหว่างพระศาสนจักรเกาหลีกับพระศาสนจักรในประเทศไทย

โดยได้เยือนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และหมู่บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค ซึ่งมีซิสเตอร์คณะ Sister of the Immaculate Heart of Mary of Mirinae จากประเทศเกาหลีจำนวน 3 ท่านทำงานร่วมกับคุณพ่อสกล ปันฉาย ต่อมาได้ไปเยือนสำนักงานฝ่ายธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรเป็นผู้ให้การต้อนรับ และได้มีโอกาสไปเยือนศูนย์เด็กที่แม่สอด จ.ตาก และสถานที่สุดท้ายในการเดินทางครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนสำหรับเด็กชาวพม่าที่ จ.สมุทรสาคร