"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

175 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต The "revolution" of Missionary Childhood: for 175 years "children help children"

เฉลิมฉลอง 175 ปี  สมณองค์กรยุวธรรมทูต
    สมณองค์กรยุวธรรมทูตได้เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1843 โดยพระสังฆราช ชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อน ๆ มิชชันนารีที่ทำงานอยู่ในประเทศจีน เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่ามีเด็ก ๆ จำนวนมากที่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ขาดคนดูแล ขาดการศึกษา ขาดอาหาร และต้องหลายคนต้องตายไปโดยไม่ได้รับศีลล้างบาป ข่าวนี้อยู่ในห้วงลึกแห่งจิตใจของท่านมาตลอดเวลา จนผลักดันให้ท่านได้ก่อตั้งกลุ่มเด็ก ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้วยกันขึ้น


พระสังฆราช ชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสัน    พระสังฆราช เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ได้ปลุกจิตสำนึกเด็ก ๆ ชาวฝรั่งเศสให้เห็นถึงความยากลำบากของเด็ก ๆ ชาวจีนซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเขา และให้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือเด็ก ๆเหล่านั้น เป็นต้นการช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ต้องตายไปโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับศีลล้างบาป ด้วยการสวดบทวันทามารีอา 1 บทเป็นประจำทุก ๆ วัน และทุก ๆ เดือนให้ถวายเงินคนละ 1 เพ็นนี เด็ก ๆ จึงได้เริ่มสวดภาวนา และเสียสละตนเองด้วยการบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องกับเด็กๆทั่วโลก ซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้รับการสานต่อกันเรื่อยมาจากทุกๆทวีปจนถึงปัจจุบันนี้

    ซึ่งในปี 2018 เป็นโอกาสฉลองครบ 175 ปี ของพันธกิจของช่วยเหลือกันของบรรดาเด็ก ๆ ทั่วโลก ผ่านทางกิจกรรม โครงการของสมณองค์กรยุวธรมมทูตที่ ด้วยการเรียนคำสอน การประกาศข่าวดีไปสู่เพื่อน ๆ ของพวกเขาที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์ และปลุกเร้าจิตตารมย์ธรรมทูตในดวงใจของเด็ก ๆในการช่วยเหลือ เพื่อน ๆ ของพวกเขา ด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก ๆ คนที่ยากไร้ และมีความทุกข์ยากลำบากในชีวิต ด้วยการสวดภาวนา แบ่งปัน และอดออมและบริจาคเงินเล็ก ๆ น้อยเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ทั่วโลก

    วันนี้ จิตตารมย์ธรรมทูตได้หยั่งรากลึกลงในชีวิตและจิตใจของเด็ก ๆ กว่า กว่า 150 ประเทศทั่วโลก โดยผ่านทางการอบรมเด็ก ๆ ของ ผู้นำ คุณครู อาสาสมัคร ของสมณองค์กรยุวธรรมทูตในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งได้มีข้อเสนอในการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ทุกคนได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นทั้งฝ่ายร่างกาย จิตใจ และชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นต้น ในดินแดนธรรมทูต และในพระศาสนจักรที่กำลังเติบโตและพัฒนาขึ้น

    ในปี 2018/2560  สมณองค์กรยุธรรมทูต ได้ช่วยเหลือเด็กประมาณ 20 ล้านคนทั่วโลก 2834 โครงการ เป็นเงิน 17, 431,260 ดอลล่าร์ด้วยความร่วมมือกันในการระดมทุนต่าง ๆ จากพระศาสนจักรทั่วโลกซึ่งพระศาสนจักรในประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ จำนวน 37 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 214,700 ดอลล่าร์

    ให้เราร่วมใจกันเฉลิมฉลองร่วมกับธรรมทูตน้อย ๆ ทั่วโลก โอกาสครบรอบ 175 ปี ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต  และร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก ๆ ของเรา เป็นศิษย์ของพระเยซู ด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานตามคำขวัญ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11778177
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
470
8863
26127
109754
11778177
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 02:46