"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

 พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี จากวาติกัน เข้าพบรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สานสัมพันธ์อันดีระหว่างวาติกันและประเทศไทย            วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 9.30 น. พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน นครรัฐวาติกัน พร้อมด้วยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อาร์ชบิช็อป พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณฑูต นครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย บิช็อป ปัญญา กฤษเจริญ บิช็อปแห่งเขตศาสนปกครองราชบุรี บิช็อป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บิช็อปแห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมา มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะ ได้เข้าพบหารือกับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่กระทรวงวัฒนธรรม

             ในโอกาสการหารือดังกล่าวพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการมาประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อร่วมเปิดปีฉลองในโอกาส 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม และถือโอกาสเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนในเขตพื้นที่ต่างๆ

             ทั้งนี้ นายวีระ ได้กล่าวแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคริสตศาสนาและประเทศไทยอันแนบแน่น และมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน

ในโอกาสเดียวกันนี้เอง ยังได้ใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีกับการครบรอบ 1 ปี เมื่อครั้งคณะตัวแทนประเทศไทยได้เดินทางไปถวายคำแปลพระคัมภีร์ พระมาลัยแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2018 ณ นครรัฐวาติกัน โดยมีนายวีระ ร่วมเดินทางไปในคณะฯ ด้วย

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11821190
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4823
5757
20338
152767
11821190
Your IP: 54.224.133.198
2022-01-25 12:46