พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ.1669 - 2019)
              เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2019 สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ.1669 - 2019)

              การนี้ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม       ภายหลังหลังมิสซาได้มีการจัดแสดงละครในชุด "ดุจสะพานข้ามมหานที" โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และ คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์  โดยในงานนี้มีสัตบุรุษและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 4,000 คน

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง350ปีมิสซังสยาม