“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

แสงสว่างของพระคริสตเจ้าท่ามกลางความมืด
สำนักงานยุวธรรมทูตสากล  
กรุงโรม

วันที่ 22 มีนาคม 2020
แสงสว่างของพระคริสตเจ้าท่ามกลางความมืด
บรรดายุวธรรมทูต เยาวชนธรรมทูตที่รัก
บรรดาผู้ให้การอบรม นักบวช พระสงฆ์ที่รัก
ท่านผู้อำนวยการยุวธรรมทูตประจำสังฆมณฑลและผู้อำนวยการระดับชาติ
ขอสวัสดีทุก ๆ ท่านจากกรุงโรม

               เราได้เดินทางถึงครึ่งทางของเทศกาลมหาพรตแล้ว เป็นโอกาสที่เหมาะสมเพื่อจะได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเราอีกครั้งหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ในชีวิตและสิ่งของต่างๆที่เรามีกับพระศาสนจักรสากลโดยผ่านทางการภาวนา (prayer) การจำศีลอดอาหาร (fasting) และความรัก (charity)

               เทศกาลมหาพรตนี้ยังคงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทบทวนถึงรากฐานของงานธรรมทูตของเรา “การภาวนา” ในฐานะที่เป็นพันธกิจลำดับแรกของงานธรรมทูต ตามที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสอยู่เสมอๆ เพราะว่าจาก “การภาวนา” นี้เองที่เป็นจุดกำเนิดของจิตสำนึกและการฝึกอบรมต่างๆ ของงานธรรมทูตทุกชนิด วันนี้เรามีโอกาสเสริมความแข็งแกร่งของการอุทิศตัวนี้ด้วยการภาวนา

               ขอให้เราได้ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับอย่างต่อเนื่องด้วยการภาวนาประจำวัน ในครอบครัวของเราและหมู่คณะนักบวชของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการสวดสายประคำธรรมทูต (สายประคำ 5 สี) ถวายแด่พระเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านจิตวิญญาณให้แก่พี่น้องชายหญิงของเราในทุกๆ ทวีปและทุกๆ ประเทศ ขอให้เราวอนขอพระแม่มารีย์ พระราชินีแห่งอัครสาวก ได้ภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อให้การระบาดของโรคร้ายได้สิ้นสุดโดยเร็วด้วย

              พร้อมกับการภาวนาสายประคำธรรมทูตขอให้เราขยายความรักเมตตาของเราไปยังชาย หญิง และเด็กๆ ทุกคนในทุก ๆ ภาคส่วนของโลก โดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพระศาสนจักร “ขอมอบพระคุณการุณย์พิเศษให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคร้ายโควิด19 (Covid-19) หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าไวรัสโคโรนา (Coronavirus) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเวชบุคคล สำหรับสมาชิกในครอบครัว ทุกคนที่มีส่วนร่วมด้วยในการอธิษฐานภาวนา และดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อโรค (Decree of the Apostolic Penitentiary issued on 22 March 2020)

            ด้วยแบบฉบับของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู เราจะปฏิบัติพันธกิจของเราให้สำเร็จและพร้อมกับพระแม่ด้วยคำพูดที่ว่า “ในหัวใจของพระศาสนจักรข้าพเจ้าจะได้รับความรัก”

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าปลุกเร้าหัวใจและสติปัญญาของเราให้เร้าร้อนและทำให้เราได้มั่นคงในความเชื่อ ความไว้วางใจ และความรัก

ซิสเตอร์ โรแบร์ต้า เตรมาเลลี
เลขาธิการสมณองค์กรยุวธรรมทูต

::: Download PDF in English ::::

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

13070628
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1240
7409
30212
65591
13070628
Your IP: 44.197.230.180
2022-08-12 04:32