“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

บทภาวนาสำหรับมารีย์ เปาลีน จาริโก
โอกาสครบรอบ 150 ปี(1862 – 2012)
บทภาวนาสำหรับมารีย์ เปาลีน จาริโกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดพ้นจากบาปและเข้ามารับความรู้ที่แท้จริงของชีวิต  พระองค์ทรงดลใจให้ มารีย์ เปาลีน จาริโก ได้อุทิศตนตนเองทั้งหมดเพื่องานเผยแผ่ความเชื่อสู่นานาชาติ   พระศาสนจักรได้รับรองถึงความศักดิ์อันมีคุณค่ายิ่งจากชีวิตของเธอแล้ว
          จึงขอพระองค์โปรดให้แบบฉบับแห่งความร้อนร้นในการประกาศข่าวดีสู่นานาชาติเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าและคริสตชนทั้งหลายสำนึกและกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดี  เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้มารู้จักและรักพระองค์ 
          ข้าพเจ้าวอขอทั้งนี้ในพระนามของพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแต่หนึ่งเดียว
ร่วมกับพระบุตรพระเยซูคริสตเจ้า และกับพระจิต องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร อาแมน

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12563786
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1150
5111
1150
154963
12563786
Your IP: 3.238.136.36
2022-05-29 09:57