“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ความทุกข์ทรมานเพื่อความรักของหัวใจที่เปิดกว้าง

มงกุฎสายประคำทรงชีวิต

              ไม่นานหลังจากวางรากฐานขององค์กรเผยแพร่ความเชื่อแล้ว เปาลีนได้ตั้งสมาคมสายประคำทรงชีวิต ซึ่งใช้วิธีเดียวกันคือในรูปแบบของ “วงกลม” ซึ่งจะออกไปสู่การตั้งกลุ่มใหม่ มีโครงการอื่นอีกคือเพื่อช่วยคนงานที่ยากจน เป็นเหตุให้เปาลีนตกอยู่ในภาวะของการเป็นหนี้ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการกระทำที่ไร้ยางอายของผู้ที่เกี่ยวข้องจากความพยายามของเธอ (ด้วยการเอาเงินที่เธอให้ไปพัฒนาหมู่บ้านไปใช้และหลอกเธอทุกอย่าง) ถึงอย่างไรเธอก็สวดภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้าของลูก โปรดทรงยกโทษให้พวกเขา โปรดทรงอวยพระพรแก่พวกเขาในระดับที่พวกเขาได้แสดงให้ลูกได้รับความทุกข์ทรมาน”
 
             คุณพ่อยอห์น เวียนเนย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งเป็นวิญญาณรักษ์ของเธอหลายปี ได้กล่าวสรรเสริญเปาลีนในที่สาธารณะว่า “พ่อรู้จักบางคนที่รู้ว่าจะยอมรับกางเขนอย่างไร เป็นกางเขนที่หนักและรู้ว่าจะแบกด้วยความรักอย่างไร ผู้นั้นคือ คุณจาริโค”

ไม้กางเขนที่เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ (นักบุญยอห์น เวียนเนย์) มอบให้เปาลีน

         คุณพ่อชาร์ล โคลเลน ซึ่งเป็นนักเขียน ได้เขียนในประวัติเกี่ยวกับเธอว่า “เทวศาสตร์แห่งไม้กางเขนปรากฏว่ามีชีวิตชีวาสำหรับเธอ... ยิ่งทียิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเธอพิสูจน์ให้เห็นในดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ ด้วยความรัก ความทุกข์ทรมานและเพื่อไถ่โทษบาป”

         เปาลีนสิ้นใจในวันที่ 9 มกราคม 1862 ได้พบบทภาวนาที่เธอเขียนด้วยลายมือของเธอเอง หลังจากเธอสิ้นใจไปแล้ว บทภาวนานั้นลงท้ายว่า “ข้าแต่พระนางมารีย์ พระมารดาของลูก ลูกเป็นของพระแม่”

           ในปี 1963 คือหลังจากที่เธอสิ้นชีวิตได้ 100 ปี  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ได้ทรงลงนามในพระราชกฤษฏีกา ที่ประกาศถึงคุณธรรมของเปาลี จารีโค ประกาศให้เธอเป็น “ที่เคารพ” ซึ่งจะก่อให้เกิดการประกาศเป็นผู้ทรงบุญราศี และการตั้งเป็นนักบุญต่อไป

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12563577
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
941
5111
941
154754
12563577
Your IP: 3.238.136.36
2022-05-29 08:21