เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยคนใหม่ พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม
เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยคนใหม่
พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม
         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  โดยในที่ประชุมได้อนุมัติและเห็นชอบ  ตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 มีพระประสงค์จะแต่งตั้ง อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน-นัม (Archbishop Paul Tschang In-Nam)  ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครสมณฑูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน อาร์ชบิชอป โจวันนี ดานีเอลโล (Archbishop Giovanni d'Aniello) (ข่าวสำนักนายกรัฐมนตรี)
รายละเอียดเพิ่มเติม