ประชุมประเมินงานแผนกธรรมทูต สังฆมมณฑลจันทบุรีประชุมประเมินงานแผนกธรรมทูต สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2014 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการ PMS ประเทศไทย มาประชุม ประเมินงานแผนกธรรมทูต สังฆมมณฑลจันทบุรี โดยเชิญซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา คณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน