ภาพยนตร์ตัวอย่างการสร้างกลุ่มยุวธรรมทูต
ยามเมื่อดอกไม้บานโดย สมณองค์กรยุวธรมทูต